Jako z jiného světa. Tak by se dal v krátkosti popsat výsledek společné tvorby skláře Františka Jungvirta s modní návrhářkou Barborou Kotěšovcovou. V jejich případě by však podobné zjednodušení bylo spíše na škodu. Mladým designérům se povedlo vytvořit unikátní propojení svébytných oborů. Výstava nesoucí název Fashion Glass se od čtvrtka představí v pražské Galerii Kuzebauch.

Pokud by bylo nutné vystihnout podstatu naší doby jedním slovem, nabízí se výraz propojení. Stejně jako v reálném životě se stírají hranice, skutečné i pomyslné, je tomu tak i v umění.

Sklo je nejpozději od poloviny 20. století vyhledávaným materiálem k výtvarným experimentům. Vychází se však především z jeho opticko-estetických vlastností, adorovaných nebo popíraných.

Výstava Fushion Glass
Foto: Agnes Willow

Pokud se sklo v rámci kreativního procesu kombinuje s jinými materiály, nebývají rovnoprávné, ale služebné. Svět sklářského umění je v tomto ohledu velmi uzavřený a ve své podstatě – přes svůj inovační étos – konzervativní. Výjimky ale samozřejmě existují.

A jejich společným jmenovatelem je snaha o plnohodnotné prolnutí sklářského umění s dalšími výtvarnými obory.

Výstava Fushion Glass
Foto: Agnes Willow

Sklář František Jungvirt (1996) a módní návrhářka Barbora Kotěšovcová (1997) šli ve své kolekci pro Galerii Kuzebauch ještě dál. Nejen, že v jejich pojetí splynuly sklo a textil v jedno, ale tvořili od počátku společně.

Výsledkem je soubo organických kreací, které mohou evokovat dosud neznámé vesmírné formy života nebo lidským okem neviditelné organismy žijící s námi tisíce let. Estetika jednotlivých objektů a volba materiálů jsou koncepčně a funkčně propojené, stejně tak jako tělo modelky a oděvu na molu, nebo skleněný objekt a sokl na výstavě.

Foto: Agnes Willow

Název Fashion Glass odkazuje na prostředí módních přehlídek a galerijních prezentací. Přes všechna teoretická pojednání je umění z dlouhodobého hlediska stále neuchopitelnou entitou.

Neexistuje zaručený recept, jak jej vytvořit, a pohled na to, co jím je a není, se mění s každou generací kritiků. František Jungvirt, který studuje v ateliéru skla pod vedením Ronyho Plesla, a Barbora Kotěšovcová, studentka ateliéru modní tvorby Pavla Ivančice, přišli s konceptem, který rozhodně není samoúčelný.

Foto: Agnes Willow

Výmluvně ukazuje, že tvůrčích cest vedoucích k cíli je bezpočet, i když to nemusí být na první pohled zřejmé. Přesně v duchu přísloví, které je tu s námi již několik tisíc let – Kdo hledá, najde!

Foto: Agnes Willow

Výstavu Fashion Glass zahají vernisáž v Galerii Kuzebauch ve čtvrtek 6. srpna od 18 hodin. Výstava v galerii potrvá až do 25. zaří.