Nová výstava studentů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové ukazuje, že tvůrce odkázaný jen sám na sebe, bez konzultace či zpětné vazby, jen stěží vytvořit kvalitní design. Výstava Příhraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM probíhá v Západočeské galerii v Plzni až do 1. listopadu.

Spolupráce je pro vytvoření kvalitní práce nezbytná. Asi nejlepším příkladem, který je na plzeňské výstavě uveden, je projekt čerstvého absolventa Ateliéru grafického designu a nových médií Vítka Škopa Vividbooks.

K nápadu vytvořit interaktivní učebnici fyziky vedly Vítka vlastní zkušenosti se svými školními léty i reflexe vztahu mladých lidí k přírodním vědám a mobilním technologiím. Set mobilní aplikace a pracovních listů vytvářel ve spolupráci s odborníky na didaktiku a metodiku výuky fyziky, v součinnosti s týmem UX vývojářů, programátorů a následně i marketérů.

Vividbooks by Vit Skop Foto: Tomáš Slavík

„Vítkova práce je příkladem nového pojetí role designéra jako autora celého konceptu produktu: vedle návrhu a koordinace formálních a funkčních složek řešení vyžaduje také schopnost utvářet si vlastní zadání na základě odhalených nedostatků či přímo problémů v aktuálním systému či na trhu a do hloubky proniknout do zcela odlišných oborů,“ vysvětluje hodnotu projektu kurátorka Darina Zavadilová.

Vividbooks by Vit Skop Foto: Tomáš Slavík

Že se jedná o zdařilý projekt se zajímavou budoucností potvrzuje fakt, že se Vivodbooks prezentoval na největším veletrhu spotřební elektroniky na světě v Las Vegas CES 2020. Asi nejcennější zpětnou vazbou je i velký zájem škol, které si jeho aplikaci objednávají a plánují zahrnout do výuky. Mimo to byl Vítek oceněn jako Objev roku v soutěži Czech Grand Design.

Využití v praxi

Neméně zajímavý příběh nese i autonomní tramvaj URBI studenta Ateliéru průmyslového designu Tomáše Chludila. Tuto diplomovou práci průběžně konzultoval s týmem firmy Škoda Transportation a.s., který má na starosti vývoj tramvají. Sám potvrzuje jak důležité je například propojení s prací konstruktérů.

Tomáš Chludil – Urbi – Foto UMPRUM

Jeho nápady a přístup ve společnosti zaujaly natolik, že jej přizvali ke spolupráci i na vlastních projektech. Nakonec do firmy nastoupil jako člen nově založeného designerského oddělení. Díky tomu se budeme moci dříve či později svézt v některé z tramvají, k jejichž vzniku přispěl i Tomáš. 

Tomáš Chludil – Urbi – Foto UMPRUM

Bez spolupráce by se neobešlo ani vydávání knih. Především v případě těch odborných všemu předchází řada rešerší a pátrání po zdrojích, následuje práce s grafiky, korektory, vydavatelstvím a tiskárnami. Zmíněným procesem si musela projít třeba autorská kniha Clara Anežky Minaříkové z Ateliéru grafického designu a nových médií.

Anežka Minaříková – Clara – Nakladatelství UMPRUM
Foto: Filip Beránek

Poprvé v ní souhrnně představuje tvorbu grafičky a typografky Clary Istlerové. Publikace je zpracována formou rozhovoru doplněného reprodukcemi vybraných grafických prací a fotografií.

Překonávání hranic oboru

„Anežka Minaříková v této bakalářské práci překonává hranice svého oboru hned v několika směrech – knižní úpravu záměrně podřizuje prezentovanému obsahu, úspěšně se vyrovnává s přípravou monografie žijící autorky, jejímž předpokladem je navázání důvěrného vztahu a dlouhodobé spolupráce, ale i vzájemné vyjasnění vlastních pozic obou spolu-autorek při realizaci díla“, říká ke knize typograf a prorektor UMPRUM Radek Sidun.

Anežka Minaříková – Clara – Nakladatelství UMPRUM
Foto: Filip Beránek

Publikace bude v rozšířené verzi vydána v průběhu roku 2020 Nakladatelstvím UMPRUM.

Za zmínku jistě také stojí diplomová práce Marie Štefanové z Ateliéru architektury IV Atlas prázdna. Marie jej koncipovala jakoprůvodce po krajině Libavska, která po dlouhou dobu sloužila jako uzavřený vojenský újezd. Prostřednictvím rozhovorů s místními, pátrání po nejrůznějších zdrojích a pramenech znovuobjevuje prázdné vesnice, pole, lesy, kempy, chatové osady a staré cesty. Zároveň se pokouší pojmenovat příčiny současných sociálních, ekonomických a ekologických problémů tohoto místa.

Marie Štefanová – Atlas prázdna – Ateliér architektury IV UMPRUM

Nalézá je v konkrétních, nedořešených záležitostech z minulosti. Svým pokorným pozorovatelským přístupem zároveň nenásilně boří zažité stereotypy o tom, co by mělo být výstupem práce architekta.

Marie Štefanová – Atlas prázdna – Ateliér architektury IV UMPRUM

Za Atlas prázdna byla Marie Štefanová oceněna v soutěži Přehlídka diplomových prací vypisované Českou komorou architektů. Soubor zahrnující knihu a mapy zakoupilo do svých sbírek architektury Muzeum umění Olomouc.

Pomalý a náročný proces, s nenahraditelnými výsledky

V současné době asi největší pozornost zaznamenala spolupráce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Státní tiskárny cenin.

Tuan Vuong – Bankovky jako národní vizitka – Ateliér tvorby písma a typografie UMPRUM

V jednom z úkolů, který společně řešili, se studenti zamýšleli nad vzhledem českých bankovek. Museli si zde poradit s řadou pravidel, které s sebou návrh peněz nese. Že jejich návrhy zaujaly, svědčí nejen právě probíhající výstava v ČNB, ale především použití práce Tuana Vuong Tronga pro vydání série pamětních bankovek.

Pamětní bankovka pod UV lampou

Spojujícím tématem a symbolikou Tuanova návrhu se stal český design posledních 100 let a jeho ikony, které vzbudily pozornost nejen doma, ale i v zahraničí.

Podob spolupráce je skutečně velké množství. Díky ní bychom se jen stěží dočkali skutečně kvalitních prací. UMPRUM si toto uvědomuje a intenzivně podporuje své studenty v navazování kontaktů, získávání praxe ve výrobní sféře a spolupráci s různými odborníky. Často se jedná o pomalý a náročný proces, který však ve výsledku přináší velmi kvalitní výsledky.

V rámci výstavy ve výstavní síni Masné krámy v Západočeské galerii v Plzni, která probíhá do 1. listopadu a denně kromě pondělí je otevřena od 10 do 18 hodin, probíhá i doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek, přednašky či tvůrčích dílen.