První terminál plánované vysokorychlostní tratě (VRT) v Česku, na které by se mohly vlaky pohybovat rychlostí větší než 200 kilometrů za hodinu, má svoji podobu. Terminál s pracovním názvem Praha východ vznikne poblíž středočeských Nehvizd.

Správa železnic (SŽ) zveřejnila v pátek vítěze architektonické soutěže, návrh „MP+ov Nehvizdy 2020“. Připravilo jej studio ov-a architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha, projekt vznikl ve spolupráci se společností Metroprojekt ze skupiny SUDOP GROUP.

Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský
Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský

Zadání soutěže zahrnovalo přesné umístění a vnitřní i vnější podobu nového terminálu včetně prostoru pro parkování pro tří tisíc aut a napojení na regionální dopravu i na blízkou dálnici D11. K tomu soutěž zahrnovala i urbanistickou část, která měla prověřit několik možných přístupů k širšímu okolí terminálu.

„Podle zahraničních zkušeností lze očekávat, že terminál Praha východ se stane impulzem k rozvoji přilehlého okolí. Návrhy prověřily několik možných přístupů od poměrně husté zástavby městského typu až po volnou krajinu i postupný přerod od nádraží ve volné krajině po centrum nového města.,“ uvedla ve své zprávě SŽ s tím, že diskuze na téma začlenění nového nádraží bude nadále pokračovat na úrovni kraje a okolních obcí.

Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský
Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský

Nový terminál bude součástí vysokorychlostní tratě Praha – Brno, konkrétně úseku z Běchovic do Poříčan. Obsluhovat by měl zejména oblast severovýchodní části Středočeského kraje. Rychlé spojení by trať jehož některé části budou čtyřkolejné, měla nabídnout i s centrem Prahy. Postupně by měla dráha nabídnout rychlé spojení s Brnem, Ostravou, Drážďany, Vídní a dalšími městy. Druhá vysokorychlostní trať by měla vzniknout na trase Praha – Hradec Králové – Wrocław.

S výstavbou se počítá až v roce 2025

Do architektonické a urbanistické soutěže na podobu prvního terminálu plánované vysokorychlostní železnice se podle SŽ přihlásilo dohromady 21 projektů od českých i zahraničních architektonických studií. Všechny návrhy plánuje SŽ představit formou online výstavy.

Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský
Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský

Porotu soutěže tvořila kromě zástupců SŽ šestice nezávislých architektů. A členem poroty byl také starosta Nehvizd Jiří Poběrežský (nestraník). „Nesmírně jsem ocenil, že všichni akceptovali pohled Nehvizd, který jsem mohl jako jeden z porotců v soutěži prosazovat,“ uvedl k výsledkům soutěže.

Druhé místo patří návrhu od kanceláře RA15 v režii autorského kolektivu Radek Lampa, Libor Hrdoušek, Max Petricov, Daria Vlasova, Erik Sovet a Daniil Solovev. Třetí místo obsadil návrh od polské firmy SBS Engineering Group Sp. Z o. o., který zpracoval architekt Maher Matar.

Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský
Vizualizace terminálu VRT s pracovním názvem Praha východ. Vizualizace Dousek-Zaborský

SŽ také oznámilo, že k vyprojektování první vysokorychlostní trati vybrala ze čtyř nabídek česko-francouzsko-britské konsorcium spolčeností SUDOP PRAHA, Egis Rail a Mott MacDonald. Dokončení vypracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí se předpokládá v polovině roku 2022. Jeho cena se pohybuje kolem 185 milionů korun. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2025,
zahájení provozu pak v letech 2028 – 2029.

Vítězný návrh na terminál vysokorychlostní tratě u středočeských Nehvizd.
Vítězný návrh na terminál vysokorychlostní tratě u středočeských Nehvizd.
Vítězný návrh na terminál vysokorychlostní tratě u středočeských Nehvizd.
Foto zdroj: Správa železnic