Mezigenerační setkání dědečka a vnučky, renomovaného botanika a grafické designérky, básníka a ilustrátorky. Nejen tak lze popsat unikátní projekt designérky Veroniky Opatrné, která ke konci loňského roku vydala vlastním nákladem, v současné době vůbec nic jednoduchého, ilustrovanou sbírku básní Starý lev a mladá opice.

Knižní formou se Opatrná rozhodla vydat celoživotní soubor básní svého o šedesát let staršího dědečka Zdeňka Opatrného, vědce-botanika a univerzitního profesora, který patří k zakladatelům rostlinných biotechnologií v Česku.

Kniha tvoří mezigenerační setkání dedečka vědce a vnučky ilustrátorky. Foto Veronika Opatrná
Kniha tvoří mezigenerační setkání dedečka vědce a vnučky ilustrátorky. Foto Veronika Opatrná

Zhruba osm desítek básní je řazeno časově, podle toho, kdy vznikaly. Často vychází z dobových životních radostí a strastí, mnohé z nich jsou také adresované jako minipříběhy dětem a vnoučatům. S hravostí i vtipem, přitom něžně a s citem tak podávají i upřímnou výpověď o životě v minulých, často turbulentních desetiletí a také o mezigeneračních vztahů v rámci rodiny.

Knihu vydala mladá designérka samonákladem. Foto Veronika Opatrná
Knihu vydala mladá designérka samonákladem. Foto Veronika Opatrná

„Básně jsou zrcadlem jeho života, jsou veselé a rozverné, vážné i k zamyšlení, vždy se však vyznačují originálním formálním uspořádáním slov,“ zmínila sama designérka Veronika Opatrná ke knize.

„Zároveň je knížka také svědectvím o vztahu dědečka a vnučky, jejich spolupráci i konfliktech, o celé rodině, společenských poměrech či práci ve vědě, a to v záběru jednoho života,“ dodala.

Atypický formát knihy umožňuje současné prohlížení básní i ilustrací. Foto Veronika Opatrná
Atypický formát knihy umožňuje současné prohlížení básní i ilustrací. Foto Veronika Opatrná
Pro ilustrace si designérka vypůjčila i artefakty z dědečkova života. Foto Veronika Opatrná
Pro ilustrace si designérka vypůjčila i artefakty z dědečkova života. Foto Veronika Opatrná

Básně doplňuje soubor ilustrací a koláží, ke kterým designérka využila i dobové fotografie, originály rukopisů, vědecké snímky či i útržek z dávného kádrového posudku. Společně právě ztělesňují vzpomínky i vztah vnučky ke svému dědečkovi.

Kniha je tištěná na čtyřech druzích papíru přímými barvami, kdy textová a obrazová část knihy je od sebe oddělená. Díky svému atypickému formátu umožňuje kniha prohlížení obou částí současně, což umocňuje projev vyprávění.

Básně jsou řazené podle data vzniku. Hravou a přitom nežnou formou podávají svébytnou výpověď o lidském životě. Foto Veronika Opatrná
Básně jsou řazené podle data vzniku. Hravou a přitom nežnou formou podávají svébytnou výpověď o lidském životě. Foto Veronika Opatrná

Veronika Opatrná je grafická designérka dokončující magisterské studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Původní návrh knihy vychází z bakalářské práce, se kterou se Opatrná v roce 2019 umístila na druhém místě soutěže Book in Progress, která oceňuje a podporuje nápadité knižní návrhy. Kromě ceny v podobě tiskařského papíru získala také motivaci k rozšíření knihy a jejímu publikování.

Knihu je možné zakoupit v knihkupectví Artmap, PageFive, Xaoxax a Roleta39, a také přímo na webových stránkách designérky. Zájemcům z Prahy pak Opatrná nabízí také možnost domluvy na osobním předání.

Autoři knihy, dědeček Zdeněk Opatrný a vnučka Veronika Opatrná. Foto Veronika Opatrná
Autoři knihy, dědeček Zdeněk Opatrný a vnučka Veronika Opatrná. Foto Veronika Opatrná