Do soboty 27. února vyplňuje výlohy Galerie Ladislava Sutnara v centru Plzně výstava loňských absolventů ateliéru keramického designu plzeňské Sutnarky. Bakalářské a diplomové práce, ve kterých se podle kurátora výstavy Jan Van Woensela mísí produktový design s uměleckými produkty, jsou pro kolemjdoucí i návštěvníky města vystaveny ve čtyřech výlohách.

Jsou zde diplomové práce Michaely Braun, Karolíny Ester Kudláčkové, Tomáše Matějky a Nonny Postolenko Lorenz. Doplněné jsou bakálářskou tvorbou absolventů Jakuba Kapra, Kateřiny Kopecké, Viktorie Nácalové a Karly Volákové.

Vystaveny jsou do soboty 27. února. Foto FDU LS
Vystevené práce (ze shora dolů) Michaely Braun, Karly Volákové a Jakuba Kapra. Foto Alex Dym
Diplomová práce Tomáše Matějky v rámci výstavy ve výloze plzeňské Galerie Ladislava Sutnara. Foto Alex Dym

Podle vedoucího ateliéru Gabriela Vacha představuje instalace umístěná do výloh lepší alternativu k uzavřeným galeriím a muzejním prostorům než online prohlídky, a to zvláště v případě menších děl. Pro studenty je podle něj také důležitá, i když opožděná, zpětná vazba ze strany veřejnosti.

Absolventské práce ve výlohách plzeňské Galerie Ladislava Sutnara. Foto FDU LS
Bakalářská práce Kateřiny Kopecké. Foto Alex Dym
Uprostřed bakálářská práce Viktorie Nácalové. Foto Alex Dym

„Studenti posledních ročníků bakalářského i magisterského studia přišli vloni o možnost ukázat své závěrečné práce veřejnosti. O tom, co vystavit v Galerii Ladislava Sutnara, tak nebylo potřeba dlouze přemýšlet. Bohužel v situaci, kdy bylo jasné, že dveře galerie zůstanou zavřené, jsme museli trochu improvizovat. Chtěli jsme zprostředkovat co nejautentičtější zážitek z děl samotných,“ uvedl Vach. 

Absolventské práce ve výlohách plzeňské Galerie Ladislava Sutnara. Foto FDU LS
Diplomová práce Karolíny Ester Kudláčkové. Foto Alex Dym
Diplomová práce Nonny Postolenko Lorenz. Foto Alex Dym

Vach také dodal, že na vystavených prací, které potvrzují talent mladých umělců dovedně vyjadřovat myšlenky v tvarech a prostorových kompozicích, se neprojevily obtíže, kterým studenti čelili při jejich dokončování během první vlny koronavirové epidemie na jaře.

„Za sklem výloh jsou tak k vidění autentická, zdravě sebejistá díla mladých tvůrců a reprezentativní prostor galerie tento dojem jen zesiluje,“ zmínil Vach.

Bakalářské a diplomové práce absolventů ateliéru keramiky na Sutnarce vystavené ve výlohách plzeňské Galerie Ladislava Sutnara. Foto FDU LS
Bakalářské a diplomové práce absolventů ateliéru keramiky na Sutnarce vystavené ve výlohách plzeňské Galerie Ladislava Sutnara. Foto Alex Dym