Studenti 2. ročníku grafické tvorby pod vedením grafičky Jaroslavy Severové z Univerzity Hradce Králové připravili pro své „kolegy“ z Lékařské fakulty v Hradci Králové výstavu na téma koronaviru a vypořádáváním se s touto situací. Chtějí tím upozornit na výzvy spojené s pandemii i vzdát hold zdravotníkům v první linii.

Výstava nazvaná Z dob pandemie / O světle na konci tunelu, která vychází ze semestrálních prací studentů, je umístěna v budově Lékařské fakulty a dostupná je též online.

„Někteří z nich téma zpracovali jako zprávu o této zvláštní době, někteří s humornou nadsázkou, hravě, někteří s vážností a filozofickým nadhledem. Jak se doba nejistoty prodlužuje, vzniká potřeba sdílení. A začali jsme hledat místo, diváky. Na možnost vystavit na Lékařské fakultě nás přivedl pan doktor Bavor a jsme mu za to vděčni. Připadá nám správné a vhodné připravit výstavu pro učitele, studenty, zaměstnance, lékaře, mediky, kteří naši skutečnost prožívají aktivně a vracejí nás do bezpečné každodennosti,“ doplňuje k vzniku a výstavy vedoucí ateliéru Jaroslava Severová.

Studenti pracovali jak s negativními pocity spojenými s izolací, tak se snažili najít i některá pozitiva, jako je možnost zpomalení v současné zrychlené době či možnost trávit více času s rodinou. Nechybí také převedení pandemie do herní podoby.

„Práci jsem pojala jako formu hry. Jakoby ‚korona‘ byla jenom nějaká desková hra, kterou všichni hrajeme a která si hraje s námi. Druhá práce je reakce na rozvolňování a nenošení roušek. To by měla být zase hra pro diváky, kteří mají za úkol hledat roušky mezi téměř dvěma tisíci postavičkami,“ uvedla studentka Veronika Peldová.

Podle ní chtějí studenti výstavou ukázat, že i přes nucený lockdown a izolaci způsobenou pandemii koronaviru nadále pokračují v tvorbě a ve svém rozvoji a že se také chtějí vyjádřit k současné situaci, která se dotýká nás všech. „Tím, že výstava probíhá na Lékařské fakultě, bychom také chtěli trochu vzdát hold zdravotníkům a poděkovat jim touto formou,“ doplnila Peldová.