I když se zastavil prakticky veškeří veřejný život nejen v naší zemi, lidé nemusí přijít o možnost kulturního a uměleckého vyžití. Současná krize kolem nového viru ukazuje na kolik jsou galerie připraveny na příchod nových technologií. A odhalila i jisté v mezery v připravenosti nejen českých galerií.

CAMP

Například pražské Centrum architektury a městského plánování CAMP připravil pro veřejnost projekt Campuj Online. Ve středu 18. března tak od 18:00 proběhne streamovaná diskuze na téma Velké změny Prahy: Nová železniční spojení o den později pak online přinese přednášku o transformaci modernismu v Austrálii Adam Štěch. O dalších akcích budou průběžně informovat na webu.

CAMPuj online

Národní galerie

Národní galerie ve chvíli, kdy musela zavřít své prostory, alespoň využila situace k prezentování svých online sbírek. Bohužel prezentované stránky k datu psaní nefungovaly, prozatím lze sbírky naší největší galerie alespoň obdivat skrze Google Arts.

Google Arts and Culture – Národní Galerie Praha

Muzeum Prahy

Muzeum hlavního města Prahy je kulturní institucí schraňující bohatý sbírkový fond věnovaný pražským dějinám. V současné době spravuje čtrnáct objektů různého charakteru, v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak časově omezené výstavy. Na svých webových stránkách pak nabízí virtuální prohlídky pro zájemce.

Nově zde připravili například prezentaci 3D modelu sbírkového předmětu Madona ze Staroměstské radnice nebo webovou výstavu z cyklu Předmět sezóny Holby a holbičky – sklo Inwald.

Virtuální prohlídky – Muzeum Hlavního města Prahy

DOX

Centrum současného umění v Praze nabídlo díla ze svých zrušených výstav alespoň na Instagramu. S heslem „Když nemůžete do DOXu, přijde DOX za vámi!“.

Instagram – DOX Prague

Smithsonian Institution

Jedna z největších vzdělávacích a kulturních institucí už v únoru masivní online galerii, kde představuje skoro 3 miliony snímků svých uchovávaných děl. Všechny jsou přitom dostupné i k stahování a úpravám. Do konce roku by mělo přibýt dalších 3 milionů snímku, cílem je digitalizovat celkovou sbírku instituce, která čítá přes 150 milionů položek.

SI – Open Access

Albertina

Přísná opatření se dotkla i galerií v sousedním Rakousku. Pro veřejnost tak zůstala zavřena i vídeňská Albertina. Její digitální knihovna v čítá přes 200 tisíc položek. I když se jedná o tak vysoké číslo jako u předchozího institutu, zvláště pro českého návštěvníka můžou být tyto díla více zajímavá.

Albertina Sammlungen Online

Google Arts and Culture

Mnoho galeriích po celém světě už od počátku minulého desetiletí lze virtuálně navštívit přes již zmiňovanou platformu Google Arts and Culture. Z českých zde lze navštívit kromě Národní galerie Praha například i Museum Kampa.

Google Arts and Culture

FOTO: CAMP