Již podruhé musí kvůli protiepidemickým opatřením probíhat ARTSEMESTR na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) jinak, nyní pouze online. V rámci Artsemestru by přitom studenti měli představit nejen svoji klauzurní tvorbu, ale zejména i svůj postupný vývoj a schopnost přípravy pro dráhu svébytného designéra a umělce.

Důraz je kladen jak na vizuální zpracování tématu, tak i například na jeho technické a kontextuální pojetí. Měl by být i dokladem toho, jak je student schopen pracovat, působit a prezentovat se v prostředí, které nekončí za zdmi školní instituce.

Skrze Artsemestr se veřejnosti představují jak semestrální projekty, které studenti řeší v průběhu celého semestru, tak klauzurní práce, jež zpracovávají zcela samostatně v časově omezené době. Často se semestrální projekt s klauzurním zadáním prolíná a doplňuje.

Náročněji. Omezeně. Online.

Forma online prezentace v sobě skrývá mnoho možností i problémů. Studenti se museli popasovat s danou formou a kreativně tomu přizpůsobit svoji tvorbu, nebát se víc experimentovat a zkoušet, i za cenu možného neuspěchu. Navíc důraz na online umožňuje tvorbu lépe přiblížit široké veřejnosti.

Na druhou stranu se ale kvůli nutnosti pracovat na dálku projevil problém odloučení, jak už v prezentaci jednotlivých projektů, tak i ve smyslu odloučení od fyzického prostředí školy a omezeného vzájemného kontaktu vyučujících a studentů. Což bylo poznat i během obhajob klauzurních prací.

Tento problém nejvýrazněji pociťují studenti prvních ročníků, kteří nastoupili v probíhající pandemii a neměli stejnou možnost plnohodnotně se seznámit se školním prostředím i se svými vyučujícími tak jako jejich starší spolužáci.

Ale i je citelně zasáhla epidemická situace a s ní spojená opatření. Tvorba studentů je často časově i finančně náročná a vyžaduje spolupráci s externími firmami a studii. Nuceni zůstávat doma a s výpadkem příjmu například v podobě brigád se tak mnoho z nich dostalo do komplikované situace. Stejně tak se jim kvůli uzavřeným prodejnám, galeriím či třeba kavárnám zúžila možnost výstav a prezentací své tvorby, tato zkušenost bývá zvláště během studií nenahraditelná. Myslíme si, aniž bychom chtěli cokoli zlehčovat, že na studenty uměleckých oborů se v současné veřejné debatě kolem koronaviru citelně zapomíná.

Věříme ale, že ve většině případů se studenti s náročnou výzvou popasovali úspěšně a dokázali kreativně využít i částečně omezených prostředků, kterých se jim dostávalo. Doufáme také, že současný stav již nebude mít dlouhého trvání a že studenty neodradí od další tvorby, dalšího rozvoje a hlavně pokračování ve studiu.

Současný Artsemesetr je jiný, už podruhé, a to z nutnosti. Bylo by mnohem vhodnější, kdyby tento převis důrazu na prezentaci v online světě přišel takříkajíce zezdola. Volně a svobodně. Na současných klauzurách i celém Artsemestru se podepisuje to, že stejně jako alternativní formy výuky musel být připraven narychlo. Přesto jsme rádi, že je i tak dokladem toho, že kvalitní designová tvorba vzniká i v této době.

Jednotlivé práce studentů se budou postupně v průběhu února zveřejňovat na stránkách ateliérů či na sociálních sítí.

Ateliér architektury I

Studenti prvního Ateliéreu architektury pod vedním architekta Jana Šépky dostali relativně nelehký úkol. Návrh objektu sociálního bydlení v nezastavěném prostoru v blízkosti žižkovského divadla Ponec v místě, které se potýká v mnoha úskalými včetně hluku a obtížného přístupu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury I

Dotvořit - Adéla Vavříková - Ateliér architektury I - UMPRUM
Dotvořit – Adéla Vavříková – Ateliér architektury I – UMPRUM
Medzi - Ema Soukupová - Ateliér architektury I - UMPRUM
Medzi – Ema Soukupová – Ateliér architektury I – UMPRUM


Ateliér architektury II

I druhý Ateliér architektury Ivana Kroupy, Veroniky Sávové a Pavlíny Malíkové se v zimním semestru zaměřil na konkrétní projekt, revitalizace areálu skokanských můstků v Harrachově, jež poslední rekonstrukcí prošly ještě za minulého režimu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury II

Tomáš Beník - Cirkulárka - Ateliér architektury II - UMPRUM
Tomáš Beník – Cirkulárka – Ateliér architektury II – UMPRUM

Ateliér architektury III

Ve třetím Ateliéru architektury pod vedením architekta Imricha Vaška sáhli po osvědčeném přístupu, studenti cílili na průzkum vývoje nových sociálních a ekonomických modelů, přičemž bylo zahrnuto i využítí možností prezentace přes sociální sítě a média.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury III

Virtual Dormitory - Suchánková - Fekar - Kavassayová - Ateliér architektury III - UMPRUM. K projektu vznikla i interaktivní hra
Virtual Dormitory – Suchánková – Fekar – Kavassayová – Ateliér architektury III – UMPRUM. K projektu vznikla i interaktivní hra

Ateliér architektury IV

Studenti čtvrtého Ateliéru architektury pod vedením Romana Brychty sociální přesah měli zasadit do návrhu mrakodrapu s výškou do 150 metrů.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury IV

Hana Turnovská - Pomník padlých mrakodrapů - Ateliér architektury IV - UMPRUM
Hana Turnovská – Pomník padlých mrakodrapů – Ateliér architektury IV – UMPRUM

Ateliér průmyslového designu

V Ateliéru průmyslové designu pod vedením Ivana Dlabače studenti navázali na minulé klauzury o tématu Karanténa tématem Desi(g)nfekce, možnostmi očisty, ať už v doslovném, tak v přenseném smyslu za pomocí (kvalitního) designu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru průmyslového designu

Matěj Kepeň - Hand Sanitizer - Desi(g)nfekce - Ateliér průmyslového designu - UMPRUM
Matěj Kepeň – Hand Sanitizer – Desi(g)nfekce – Ateliér průmyslového designu – UMPRUM
Jakub Žanony - Desi(g)nfekce - Ateliér průmyslového designu - UMPRUM
Jakub Žanony – Desi(g)nfekce – Ateliér průmyslového designu – UMPRUM

Ateliér designu nábytku a interiéru

První ročník Ateliéru designu nábytku a interiéru vedený Romanem Vrtičkou a Vladimírem Žákem dostal relativně jednoduchý úkol navrhnout penál pro konkrétní cílovou skupinu, studenti k tomu ale museli připravit i funkční prototyp, za dnešní situace nic jednoduchého. Vyšší ročníky pak dostaly úkol hodný plnohodnotných designérů, připravit vizuální stránky i plnohodnotnou dokumentaci schopnotu účastnit se tendr na přípravu trvalé expozice Cesta peněz pro ostravskou pobočku České národní banky.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu nábytku a interiéru

Liza Robak Penal - Ateliér designu nábytku a interiéru - UMPRUM
Liza Robak Penal – Ateliér designu nábytku a interiéru – UMPRUM
Monika Kozderková - projekt ČNB - Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM
Monika Kozderková – projekt ČNB – Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM

Ateliér produktového designu

Společným tématem klauzurních prací studentů Ateliéru produktového designu, který vedou zakladatelé studia Olgoj Chorchoj Michal Froněk a Jan Němeček byl návrh Ceny za mimořádný počin.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru produktového designu

Dominik Novák - Poděkování za pomoc v boji proti koronaviru - Ateliér produktového designu - UMPRUM
Dominik Novák – Poděkování za pomoc v boji proti koronaviru – Ateliér produktového designu – UMPRUM
Karolína Vintorvá - ocenění pro Prahu - Znamení dobroty - Ateliér produktového designu UMPRUM
Karolína Vintorvá – ocenění pro Prahu – Znamení dobroty – Ateliér produktového designu – UMPRUM

Ateliér sochařství

Téma Ateliéru sochařství, který vedou Isabela Grosseová a Dominik Lang, se zabývalo vzájmného vztahu díváka a umělce, kdy se studenti sobě navzájem pasovali do obou rolí. Klauzurní práce o volném tématu čekají ještě na zveřejnění.

Webové stránky Ateliéru sochařství

Ateliér malby

V Ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického z katedry Volného umění měli studenti volné téma, z výsledných prací vznikla i videoprezentace.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru malby

Videoprezentace klauzurních prací studentů Ateliéru malby

Ateliér intermediální konfrontace

Též v Ateliéru intermediální konfrontace, který vedou Michal Pěchounek a Dominik Gajarský, tento semestr pracovali studenti s volným tématem.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru intermediální konfrontace

Ester Parasková - Znásilnění na kulečníkovém stole, 2020 akryl a sprej na plátně  -Katedra intermediální kontrontace - UMPRUM
Ester Parasková – Znásilnění na kulečníkovém stole, 2020 akryl a sprej na plátně -Katedra intermediální kontrontace – UMPRUM
Šimon Chlouba - Ark 1 (After all this searching, I still cannot find it. My sun is setting... it’s dark, so dark...), 2020, digitální fotografie - Ateliér intermediální komunikace - UMPRUM
Šimon Chlouba – Ark 1 (After all this searching, I still cannot find it. My sun is setting… it’s dark, so dark…), 2020, digitální fotografie – Ateliér intermediální komunikace – UMPRUM

Ateliér fotografie I

Vedoucí Aleksandra Vajd a volné téma pro studenty. Z výsledných projektů bude během února zveřejněno video.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru fotografie I

Studentské práce Ateliéru fotografie I se představí v rámci videoprezentace
Studentské práce Ateliéru fotografie I se představí v rámci videoprezentace

Ateliér skla

V Ateliéru skla, který vede Rony Plesl, se v klauzurních prací studenti zaměřili na ikonické značky v oboru, ke kterým v návaznosti na vypracovanou rešerši měli připravit vlastní návrh produktu. Studenti se tak museli popasovat nejen s problémem, jak značku dále posouvat svým rukopisem, ale i uvažovat nad tím, co a jak se považuje za ikonické.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru skla

Marieta Tendenacová - Chronometer Series - Ateliér skla UMPRUM
Marieta Tendenacová – Chronometer Series – Ateliér skla – UMPRUM
Anežka Mülletová - Ateliér skla - UMPRUM
Anežka Müllerová – Ateliér skla – UMPRUM

Ateliér keramiky a porcelánu

V Ateliéru keramiky a porcelánu pod vedením Maxima Velčovského studenti zabrušovali do historie 20. století za pomocí databáze Paměti národa a pokusili se uchopit širokokontextové příběhy a témata do uměleckého díla.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru keramiky a porcelánu

Ema Auri Harmanová - Tramping - Ateliér keramiky a porcelánu - UMPRUM
Ema Auri Harmanová – Tramping – Ateliér keramiky a porcelánu – UMPRUM
Nonna Postolenko – Carevna chlebovna – Ateliér keramiky a porcelánu – UMPRUM
Tereza Nováková - IQ-151 - Ateliér keramiky a porcelánu - UMPRUM
Tereza Nováková – IQ-151 – Ateliér keramiky a porcelánu – UMPRUM

Ateliér K.O.V.

Studenti dostali od svého Ateliéru K.O.V. (Koncept – Objekt – Význam), které vede Eva Eisler, téma plně naplňující název ateliéru. Navrhnout a vytvořit kliku pro stavbu významného architekta, o to těžší, protože jméno si studenti sami nevybírali, ale bylo jim přiděleno losem.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru K.O.V.

Kristýna Mikolášková - brože LOUIS - Ateliér K.O.V. - UMPRUM
Kristýna Mikolášková – brože LOUIS – Ateliér K.O.V. – UMPRUM
Daniela Matušková - Ateliér K.O.V. - UMPRUM
Daniela Matušková – Ateliér K.O.V. – UMPRUM

Ateliér módní tvorby

Na VLNĚ udržitelnosti jel v zimním semestru Ateliér módní tvorby pod vedením Pavla Ivančice. Navrhované kolekce studentů měly za cíl ucelenost, varaiabilitu a kompatibilitu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru módní tvorby

Štěpán Mareš - UNISEX - Ateliér módní tvorby - UMPRUM
Štěpán Mareš – UNISEX – Ateliér módní tvorby – UMPRUM

Ateliér designu oděvu a obuvi

Udržitelnosti se držel i Ateliér designu oděvu a obuvi, který vede Liběna Rochová. Podobně jako studenti ateliéru skla, tématem byla značka. Tu dostali studenti za úkol založit a ve spolupráci se studenty grafického designu postavit její „online“ identitu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu oděvu a obuvi

Alexandra Gnidiaková - e-shop Persona - Ateliér designu oděvu a obuvi - UMPRUM
Alexandra Gnidiaková – e-shop Persona – Ateliér designu oděvu a obuvi – UMPRUM

Ateliér textilní tvorby

Ruční řemeslo s přesahem a přidanou hodnotou designu. Tak se dá chápat klauturní téma Ateliéru textilní tvorby, který vede Jitka Škopová a Anna Leschingerová. Studenti dostali téma orobince jako lokálního zdroje a jeho revize v současném designu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru textilní tvorby

Natalia Dvoráková - Stuha - Ateliér textilní tvorby - UMPRUM
Natalia Dvoráková – Stuha – Ateliér textilní tvorby – UMPRUM

Ateliér ilustrace a grafiky

Téma Upcyclingu v zimním semestru proniklu už i do Ateliéru ilustrace a grafiky, který vede Juraj Horváth.

Instagram, Facebook, Tumblr a webové stránky Ateliéru ilustrace a grafiky

Rebeca Gray- Upcycling - Ateliér ilustrace a grafiky - UMPRUM
Rebeca Gray – Upcycling – Ateliér ilustrace a grafiky – UMPRUM
Žofie Remešová - Recyklace-Upcyklace - Ateliér ilustrace a grafiky - UMPRUM
Žofie Remešová – Recyklace-Upcyklace – Ateliér ilustrace a grafiky – UMPRUM

Ateliér tvorby písma a typografie

V rámci klauzury spíše odlehčené téma měli studenti Ateliéru tvorby písma a typografie vedený Filipem Krausem, kteří se podíleli na „revizi“ svého pracovního prostředí v ateliéru.

Instagram, Facebook, Tumblr a webové stránky Ateliéru tvorby písma a typografie

Žofia Kosová - Ateliér tvorby písma a typografie - UMPRUM
Žofia Kosová – Ateliér tvorby písma a typografie – UMPRUM

Ateliér grafického designu a vizuální komunikace

Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, který na UMPRUM vede Petr Krejzek, podnítil studenty k práci datového žurnalisty a prezentaci surových číselných dat v grafický srozumitelné a estetické podobě. V tomto duchu vznikla i přehledná webová stránka klauzurních prací.

Instagram, Facebook, YouTube kanál a webové stránky Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace

J.Dítětová a J.Moravec - Seeing Through Numbers - Ateliér grafického designu a vizuální komunikace - Česká vlajka
Nahuel Gerth – Shipping Container – Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – UMPRUM

Ateliér filmové a televizní grafiky

Ateliér filmové a telvizní grafiky, krátce Ateliér animace, oslavuje 70 let od svého vzniku a v tomto duchu se nesly klauzurní práce studentů, kteří připravovali „kampaň“ pro sociální sítě. Na jednotlivé „výstupy“ se těšíme.

Instagram, Facebook, videoukázky na Vimeo a webové stránky Ateliéru filmové a televizní grafiky

Ateliér grafický design a nová média

Ateliér grafický design a nová média vedený Petrem Babákem si pro studenty připravil téma Poslední soutěž – téma soutěžení v grafickém designu a oborové praxi, z něhož by měl vzniknout webový projekt s prácemi studentů.

Facebook, YouTube kanál, Tumblr, webové stránky, školní web a dohledatelný profil na Rajče.net v rámci Ateliéru grafický design a nová média

Ateliér fotografie II

I v druhém Ateliéru fotografie, který vedou Václav Jirásek a Štěpánka Stein a který zařazen pod katedrou Grafiky se zaměřuje více na vizuální experimentování a mezioborový přesah, v zimním semestru vedlo volné téma doplněné vlastní prezentací sebe jako umělce.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru fotografie II

Adéla Zlámalová - Ateliér fotografie II - UMPRUM
Adéla Zlámalová – Ateliér fotografie II – UMPRUM
Alžběta Chrudimská - Ateliér fotografie II - UMPRUM
Alžběta Chrudimská – Ateliér fotografie II – UMPRUM

Ateliér hostujícího umělce

Na UMPRUM funguje ateliér s hostujícím umělcem od letního semestru 2018. Pro tento zimní semestr se hostujícím umělcem stal americky konceptuální umělec Sam Lewitt působí v New Yorku a Berlíně, jehož oblastí zájmu v tvorbě jsou materiální stránky systémů produkce, kontextualizace, zprostředkování a výměny. Podobně vychází i klauzurní projekt Měřítka zabívající se vztahy mezi mikro a makro fenomény, jež by měl být v únorů zveřejněn na webu ateliéru.

V letním semestru bude hostovat slovinská intermediální umělkyně Maja Smerkar s tématem Dialogy a zaměřením na „strategie interakcí na nejrůznějších úrovních a mezi nejrůznějšími druhy ‚účastníků debaty'“.

Tereza Kalousová - AVATAR BASED SOCIAL EXPERIENCE - Ateliér s hostujícím umělcem - UMPRUM
Tereza Kalousová – AVATAR BASED SOCIAL EXPERIENCE – Ateliér s hostujícím umělcem – UMPRUM