Jihočeský Vimperk představil novou vizuální identitu, jež odkazuje na silnou knihařskou minulost i současnou sebvědomou vizi města, které se chce profilovat jako místo sportu, volnočasových aktivit i odpočinku. Vizuál pracuje s logem písmena V, tečkou na konci i s moderznizovaným znakem, kterému dominuje český lev.

Autorem je grafický a produktový designér Matěj Chabera, vizuál též doplňují tiskoviny, návrh webových stránek či navigační prvky ve veřejném prostoru, na kterých Chabera úzce spolupracuje s městským architektem René Dleskem. Vizuální identitu začne město implementovat v průběhu tohoto roku souběžně s dokončením rekonstrukce zdejšího zámku.

Součástí jsou i navigační prvky ve veřejném prostoru, na kterých Chabera úzce spolupracuje s městským architektem René Dleskem. Vimperk
Součástí jsou i navigační prvky ve veřejném prostoru, na kterých Chabera úzce spolupracuje s městským architektem René Dleskem

Nové logo zdvojeným písmenem V odkazuje jak ke starému německému názvu města Winterberg, tak právě ke knihám. Symbolizovat může jak otevřenou knihu, tak hřbety knih vystavené na polici. Knihařská tradice Vimperku sahá už do 15. století a svého času zde byly knihy vydávány ve 30 jazycích a distribuovány do celého světa, tradici v městě dodnes udržují menší firmy.

Pro název města byl využitý čistý a moderní font Aeonik Pro od londýnské písmolijny CoType Foundry. Doplněn je tečkou na konci, která má symbolizovat suverénní identitu města, jež o sobě nepochybuje a ví kam směřuje. „Nekřičí vykřičníkem ani o sobě zmateně nepochybuje otazníkem. Prostě je. Tečka,“ doplňuje prezentace nového vizuálu.

Logo odkazuje ke knihkařské tradici. Název města doplňuje tečka. Vimperk
Logo odkazuje ke knihkařské tradici. Název města doplňuje tečka.

„Pruhy v logu symbolizují sport, dynamiku a pohyb. Nápis Vimperk jako by visel na pomyslné stuze medaile, což působí jaksi vznešeně a dekorativně, ale pořád současně a minimalisticky. Logo by mělo podpořit hrdost místních a upevnit jejich vztah k místu,“ popsal designér Chabera.

Historie s nádechem 21. století

Ke knihařské historii odkazuje i barevné schéma nové vizuální identity, které čítá pět základních barev. Kromě bílé, odkazující k papíru, a černé, odkazující k tiskařské barvě, je zahrnuta i krémová, připodobňující zažloutlé stránky, ale i barvu fasád domů v centru města. K jejich cihlám a krytinám střech pak odkazuje oranžovo-červená, jež je též součástí městské vlajky. Poslední, barva smrková, připomíná všudypřítomnou přírodu. Vimperk leží nedaleko Národního parku Šumava a přírodní rezervace Boubínský prales.

Nová vizuální identita Vimperk

Součástí vizuální identity je též překreslení zastaralého městského znaku, jež se vyvíjel od roku 1537 a který nesl známky neodborných zásahu. K práci Chabera přizval heraldika Stanislava Kasíka z České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Inspiraci znaku, kterému dominuje figura lva, čerpal designér ve státním znaku ČR od Jiřího Loudy i v logách sportovních klubů.

Součástí vizuální identity je též překreslení městského znaku, jež se vyvíjel od roku 1537. Vimperk
Součástí vizuální identity je též překreslení městského znaku, jež se vyvíjel od roku 1537.
Inspiraci ve znaku, kterému dominuje figura lva, čerpal designér ve státním znaku ČR od Jiřího Loudy i v log sportovních klubů. Vimperk
Inspiraci ve znaku, kterému dominuje figura lva, čerpal designér ve státním znaku ČR od Jiřího Loudy i v log sportovních klubů.

„V návrhu mi šlo především o symbiózu nového výrazného loga a historického městského znaku. Obě podoby mají svůj smysl, svou roli a koncept je postavený na jejich rovnováze. Městský znak bývá u nových návrhů často vynechán nebo se objevuje někde bokem. Mým cílem bylo postavit tyto dva silné symboly na jednu rovinu tak, aby se navzájem podporovaly,“ dodal Chabera. Jedním z předností loga je tak její skladba, která umožňuje flexibilitu. Zpracována je i podélná verze například pro online prostředí či slavnostní podoba se zahrnutým městským znakem

Vimperku se chce profilovat jako město sportu, volnočasových aktivit i odpočinku. Vimperk
Vimperku se chce profilovat jako město sportu, volnočasových aktivit i odpočinku.

„Novým návrhem vizuální identity jsme nadšeni. Nepochybně přispěje k určité jednotnosti a jasné propagaci města Vimperk,“ uvedla starostka Vimperku Jaroslava Martanová (STAN), která vyjádřila též radost nad tím, že autoři loga pracovali s historií i se strategickými dokumenty města. Na novou podobu uspořádalo město loni v létě uzavřenou soutěž, do které přizvalo pět studií.

Při návrzích pracovali i s místními

Chabera pak přizval ke spolupráci také literární dokumentaristku Michaelu Hečkovou, která se zabývá současnou architekturou a rozvoji malých měst. Součástí přípravné rešerše byly kromě analýz rozvoje města a cestovního ruchu, které si Vimperk v loňském roce nechal vypracovat od společnosti ONplan, také pobyt ve městě a rozhovory s místními obyvateli. Cílem bylo vypracovat kompletní a detailní vizuální podobu města s ohledem na kontext historie i současnosti.

Vizuální identitu též doplňují tiskoviny či návrh webových stránek. Vimperk
Vizuální identitu též doplňují tiskoviny či návrh webových stránek

Chabera se věnuje urbanismu a architektuře dlouhodobě, společně s Hečkovou je podepsán pod knihou 20 000 mapující současnou architekturu na malých českých městech. Letos na jaře vyjde také jejich společná publikace Možnosti vesnice zaměřující se na architektonickou proměnu českého venkova.

Nová vizuální identita Vimperk

Matěj Chabera je grafický a produktový designér, který od roku 2009 působí pod vlastním pražským studiem a značkou, pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí. Kromě studií na Univerzitě Karlově a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu také jako první Čech absolvoval obor design products na Royal College of Art v Londýně. V roce 2017 získal cenu Czech Grand Design v kategorii Grafický designér.