Po více jak roce může výstava klauzurních a semestrálních prací na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), Artsemestr, přivítat znovu návštěvníky. Výjimečně přitom opustila bezpečí domovské budovy školy, která prochází reorganizací, a dorazila do prostor Pražské tržnice na druhém břehu Vltavy. V Hale 13 se do úterý 8. června představují studentské práce na 350 studentů ze všech 25 ateliérů a kateder školy. V jednom výstavním prostoru se tak potkává a vzájemně konfrontuje módní tvorba, sklo a keramika, průmyslový a interiérový design, architektura, grafika, typografie či volné umění a fotografie.

Artsemestr jakožto prezentace celosemestrálních úsilí studentů funguje už od roku 2004, až do loňského roku tradičně prostupovala jednotlivými ateliéry i chodbami budovy školy na náměstí Jana Palacha. Vloni covid donutil přesunout tvorbu do online prostředí, nyní když postupující rozvolnění znovu umožnilo pořádání výstav, chybělo zase vhodné zázemí.

Budova školy prochází reorganizací a její dílny se postupně přesouvají do nových prostor v Mikulandské ulici, které by měly disponovat lepším technickým zázemím. Náhradním azylem pro Artsemestr se tak stal prostor Pražské tržnice v Holešovicích. „Skloubit přehlídku a stěhování bylo dost nepředstavitelné, proto jsme přijali nabídku Magistrátu hl. města Prahy a výstavu uspořádali v Holešovické tržnici,“ doplnil rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.

Prostředí Pražské tržnice inspirovalo i celkové pojetí výstavy jakožto designového a uměleckého bazaru. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM

Třináctka Pražské tržnice tak musela vtěsnat tvorbu stovek studentů školy. Srovnávat jednotlivé práce však není potřeba, tvorba od užitého umění po grafiku či architekturu a volné umění se tu doplňuje. Žádná výrazně nepřevyšuje ostatní a společně dokazují, že kvalitní tvorba vzniká i přes těžkosti spojené s protikoronavirovými opatřeními. To, že poslední rok žijeme ve stínu neustále hrozby pokračující pandemie tu tak připomínají jen povinné respirátory a přítomné dezinfekce.

Rozmístění, architekturu celé výstavy si vzali na starosti pedagogové Ateliéru architektury III Imrich Vaško a Shota Tsikoliya, pro inspiraci přitom nemuseli chodit daleko. „Jak vše nainstalovat, to nám vnuklo samo prostředí. Výstava bude připomínat velké tržiště a divák se stejně jako v Holešovicích bude moci ‚ztratit‘ v hromadě pestrých exponátů,“ uvedl k tomu před zahájením Artsemestru prorektor UMPRUM Radek Sidun. Jistou přehlednost nabízí popisky jednotlivých objektů, jež disponují i QR kódem, který odkazuje na sociální sítě domovského ateliéru či přímo studenta.

A v podobném „tržnicovém“ duchu pojali studenti Josefína Karlíková a Matěj Vojtuš z Ateliéru tvorby písma a typografie vizuální zpracování výstavy, který prostupuje nejen samotnou halou ale i celou holešovickou tržnicí.

Výstavní grafika podle návrhu Josefíny Karlíkové a Matěje Vojtuše. Foto Viktorie Macánová. Zdroj UMPRUM
Výstavní grafika podle návrhu Josefíny Karlíkové a Matěje Vojtuše. Foto Viktorie Macánová. Zdroj UMPRUM

Ztratit se v nepřeberném množství uměleckých prací je opravdu snadné. Chaotický dojem však v prostoru nepřichází, koncepce designového bazaru je pro školu spíše zajímavým experimentem. Hned u vstupu se představuje tvorba školních fashion ateliérů. Ateliér módní tvorby Pavla Ivančice ve spolupráci s textilní designérkou Lindou Havrlíkovou využil ovčí rouno pro návrh a zhotovení svrchních kusů oděvu za využití tradičního řemesla a udržitelného přístupu.

Udržitelná vlna studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM
Udržitelná vlna studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM
Udržitelná vlna studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM
Udržitelná vlna studentů Ateliéru módní tvorby. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM

Ateliér designu oděvu a obuvi, kde vedoucí Liběnu Rochovou zastoupila pro letní semestr Simona Rybáková, se zaměřil na nositele, které výrobci konfekcí přehlížejí. Vytvářeli speciální oděvní kolekce ušité na míru konkrétním osobám disponujícím nekonfekční postavou. Výsledek zhotovili do portrétů studenti Ateliéru Fotografie II vedený Václavem Jiráskem a Štěpánkou Stein.

Stejně jako fashion ateliéry byly protikoronavirovými omezeními silně zasaženi studenti dalších ateliéru užitého umění, které se při zhotování své tvorby musí často spoléhat na externí spolupráce. Ateliér keramiky a porcelánu Maxima Velčovského tak pokračoval v poohlížení do historie a zaměřil na pravěké primitivní keramické techniky, kterým studenti vtiskli současný design.

Pravěké techniky v současném designu. Tak by se ve zkratce dala popsat práce studentů Ateliéru keramiky a porcelánu.  Pochmurny Gréty Kušnírové. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM.
Pravěké techniky v současném designu. Tak by se ve zkratce dala popsat práce studentů Ateliéru keramiky a porcelánu. Na fotce Pochmurny Gréty Kušnírové. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM.

Studenti Ateliéru skla pak pro letní semestr vytvářeli podle možností menší objekty, které zpracovávaly téma rituálu a jejich významů v současnosti, ať už ve spojení tradičních a náboženských postupů, tak moderních návyků spojených s technologiemi.

V Ateliéru K.O.V. (Koncept – Objekt – Výzkum) vedeným Evou Eisler pak pokračovali v podobném duchu jako v zimním semestru a tentokrát pro vybraného architekta studenti navrhovali konceptuální domeček pro panenky inspirovaný architektovým ikonickým dílem. Na to navazovali klauzurní práce, které téma zpracovali do podoby šperku či jiného doplňku.

Doll houses Ateliéru K.O.V. Vlevo návrhy studentů Ateliéru architektury II. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM
Doll houses Ateliéru K.O.V. Vlevo návrhy studentů Ateliéru architektury II. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM
Klauzury K.O.V. navazovali na téma návrhem šperku či jiného doplňku inspirovaný tvorbou uznávaných architektů.Zdroj Czech Design Mag
Klauzury K.O.V. navazovali na téma návrhem šperku či jiného doplňku inspirovaný tvorbou uznávaných architektů. Zleva Kristýna Mikolášková, Ema Bártová, Karla Kislingerová a Anna Rusínová. Zdroj Czech Design Mag

Návrhy čtyř architektonických ateliérů školy v letní semestru prostupovali do urbanismu a nejnovějších technologií. Nechybí ale i relativně politicky ožehavé téma. Čtvrtý architektonický ateliér, který vede Roman Brychta, se zaměřil na dostavbu pražského Staroměstského náměstí, u kterého absence všudypřítomných turistů opětovně vyzdvihla jeho nedostatky. Interaktivní instalace umožňuje navíc návštěvníkům zkoumat, jak jednotlivé návrhy mohou zapadat do celkového prostoru náměstí.

Blíže realizaci však mohou mít návrhy studentů prvního Ateliéru architektury vedený Janem Šépkou, kteří zpracovali návrh revitalizace a umístění nové centrální budovy na pražském sídlišti Petřiny. Jednotlivé výstupy přitom budou sloužit České komoře architektů pro přípravu budoucí soutěže pro tento prostor.

Návrhy jídelních židlí pro UMPRUM studentů Ateliéru produktového designu. Zleva Adam Kvaček, Alena Konečná a Denis Koutník. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM
Návrhy jídelních židlí pro UMPRUM studentů Ateliéru produktového designu. Zleva Adam Kvaček, Alena Konečná a Denis Koutník. Foto Ondřej Kubeš a Samuel Petráš. Zdroj UMPRUM

K tvorbě blízké realizaci přistoupili i designové obory. Zatímco Ateliér designu nábytku a interiéru pro Plzeňský prazdroj navrhoval aktuální podobou moderní hospody s důraz na vyzdvižení hospodské kultury jako středoevropského unikátu, Ateliér produktového designu využil aktuální potřeb školy a nechal studenty navrhnout podobu nových interiéru UMPRUM včetně návrhu nových jídelních židlí.

Ateliéry zaměřené na grafiku a ilustraci se vtěsnaly na konec tržnicové haly, tvorba jejich studentů však nezůstává nijak upozaděná. Celým prostorem pak prostupuje tvorba studentů z Katedry volného umění, jejichž klauzurní práce jsou dlouhodobě zaměřené na volnou tvorbu.

I přes kompaktní rozčlenění výstavy se v hale našlo místo i pro improvizované kino, které v 1. patře promítá společné práce studentů Ateliéru filmové a televizní grafiky se studenty Ateliéru animované a interaktivní tvorby plzeňské Sutnarky a studenty Katedry scénáristiky a dramaturgie pražské FAMU. Ty vznikly k příležitosti 70. výročí animačního ateliéru na UMPRUM a přibližují absolventy, pedagogy i různé fenomény spojené s historií ateliéru. A jednotlivé snímky se v druhé polovině června představí také na festivalu Anifilm 2021.

Alina Lis - Ateliér fotografie I. Zdroj Czech Design Mag
Alina Lis – Ateliér fotografie I. Zdroj Czech Design Mag
Lucie Brskovská - Ateliér malba. Zdroj Czech Design Mag
Lucie Brskovská – Ateliér malba. Zdroj Czech Design Mag

A pro znavené lovem po designovém tržišti přichystali studenti Ateliéru textilní tvorby Jitky Škopové a Anny Leschingerové ve venkovním prostoru před Halou 13 interaktivní instalaci včetně nápaditého posezení vytvořeného z přírodního materiálu. Zatímco v zimním semestru zkoumali, pro letní období jim do hledáčku padly různé druhy vrb a jejich proutí. Podobný ekologický mobiliář by se v pražském veřejném prostoru dobře vyjímal.

Studenti Ateliéru textilní tvorby přichystali instalaci Holešovická Stav(r)ba před Halou 13. Zdroj: Ateliér textilní tvorby, UMPRUM
Zdroj: Ateliér textilní tvorby, UMPRUM

Letošní letní Artsemestr je v první řadě experiment a jedinečná událost, jak pro své odskočení do Holešovické tržnice, tak jakožto jedna z prvních velkých kulturních událostí současného rozvolnění. Probíhat bude do úterý 8. června, každý den od 10 do 18 hodin kromě pondělí 7. června, kdy se otevírá od 14 hodin. Od 18. do 28. června se pak na stejném místě uskuteční výstava absolventů UMPRUM Diplomky a bakalářky.

Přehled jednotlivých ateliérů UMPRUM a zpracovaných témat
Ateliér architektury I

Studenti pod vedením architekta Jana Šépky dostali za úkol oživit jeden z opomíjených pražských prostorů, konkrétně na severozápadním sídlišti Petřiny. Vytvořené návrhy pro nové centrum sídliště v podobě multifunkční budovy využije Česká komora architektů k přípravě soutěže pro realizaci nového prostoru.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury I
Ateliér architektury II

Druhý Ateliér architektury vedený Ivanem Kroupou se na konkrétním tématem roubenky zaměřili na kontrast a znovuvyužití v architektuře a urbanismu všech měřítek s aplikací v Praze.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury II
Ateliér architektury III

Ve třetím Ateliéru architektury, který vede Imrich Vaško a který se dlouhodobě zaměřuje na aplikace současných technologií, pracovali studenti s relativně novým přístupem zkoumání emergentních, samočinných a komplexních procesů v přírodě a jejich využití v architektuře a urbanismu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury III
Ateliér architektury IV

Studenti Ateliéru architektury IV vedený Romanem Brychtou se zaměřili na dostavbu Staroměstského náměstí. Pandemie z centra Prahy vyhnala turisty a vyprázdněné náměstí tak dalo poukázat na své nedostatky.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru architektury IV
Ateliér průmyslového designu

Ateliér průmyslového designu pod vedením Ivana Dlabače rozdal studentům konkrétní praktická témata rozdělená podle jednotlivých ročníků. Prváky čekalo zhotovení soch vyjadřující kontrastní emoce vášně a klidu, druháci pak na téma mechanismus navrhovali produkt s důrazem na jeho mechanickou funkci. Třetí ročník k návrhu vlastního výrobku museli rozpracovat i plán a celkový rozpočet. Navazující magistři se pak dostali do role „šéfdesignérů“, kteří dozorovali nad svými mladšími spolužáky.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru průmyslového designu
Ateliér designu nábytku a interiéru

Zatímco semestrální práce Ateliéru designu nábytku a interiéru vedený Romanem Vrtičkou a Vladimírem Žákem ve spolupráci s Plzeňským prazdrojem připravovala podobu moderní hospody navazující na tradici středoevropské hospodské kultury. Klauzurní práce ve spolupráci s městem Mělník navrhovali pro zdejší veřejný prostor umělecký Bibliobox.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu nábytku a interiéru
Ateliér produktového designu

Studenti Ateliéru produktového designu, který vedou zakladatelé studia Olgoj Chorchoj Michal Froněk a Jan Němeček zůstaly u školy a její současné reorganizaci. Navrhovali tak projekt rekonstrukce přízemní budovy UMPRUM včetně interiérů kanceláří, a také nových jídelních židlí pro školu.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru produktového designu
Ateliér sochařství

Stopku způsobenou pandemii a s ní souvisejícím zákazem setkávání studenti Ateliéru sochařství pod vedením Isabely Grosseové a Dominika Langa využili k přípravě studijní cesty do Polska. Projekt s názvem Wyprawa 2021 má rozpracovávat témata s ohledem na polské reálie a polským současným uměním a kulturou.

Webové stránky Ateliéru sochařství
Ateliér malby

Ateliér malby pod vedením Jiřího Černického se snažil využít protikoronavirová omezení k co největší podpoře individuálního směřování studentů a posílení jejich autorských rukopisů.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru malby
Ateliér intermediální konfrontace

Semestrální téma Ateliéru intermediální konfrontace, který vedou Michal Pěchounek a Dominik Gajarský, tvořilo několik zadání motivujících ke kolektivní práci s dobrovolnou účastí.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru intermediální konfrontace
Ateliér fotografie I

Vedoucí Aleksandra Vajd zadala studentům Ateliéru fotografie I pracovat s různorodými rámci vnímání času a jeho reflexe.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru fotografie I
Ateliér skla

Od ikony k rituálu přešli v letním semestru v Ateliéru skla, který vede Rony Plesl. Studenti se tak zabývali fenoménem rituálu a jeho významu v současnosti s důrazem na souvislosti s dlouhodobými osobními a civilizačními návyky, zvyky a rituály.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru skla
Ateliér keramiky a porcelánu

V Ateliéru keramiky a porcelánu pod vedením Maxima Velčovského studenti tentokrát cestovali dále do historie a z 20. století zamířili rovnou do pravěku a zkoumali pravěké keramické techniky ze kterých vycházeli do konkrétních objektů, instalací a videí.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru keramiky a porcelánu
Ateliér K.O.V.

Studenti dostali od svého Ateliéru K.O.V. (Koncept – Objekt – Význam), které vede Eva Eisler, tentokrát vycházeli z konkrétní stavby známého architekta při navrhování konceptuálních domečku pro panenky. V této souvislosti pak jako klauzurní práci pro konkrétního architekta vytvářeli kolekci šperků a doplňků.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru K.O.V.
Ateliér módní tvorby

Ateliér módní tvorby Pavla Ivančice pokračoval v udržitelné vlně a ve spolupráci s textilní designérkou Lindou Havrlíkovou, která poskytla studentům ovčí vlnu ze své farmy, vytvářeli studenti svrchní části oděvů s důrazem na lokální zdroje a tradiční české postupy.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru módní tvorby
Ateliér designu oděvu a obuvi

Ateliér designu oděvu a obuvi, kde v letním semestru zastoupila vedoucí Liběnu Rochovou Simona Rybáková, se zaměřili na klienty s „nekonfekční“ postavou, pro které individuálně navrhovali specifické kolekce se zaměřením jak na fyzickou postavu klienta, tak psychologickou práci s ním. Společným ateliérovým úkolem pak bylo vytvoření šatníku pro klienta Marka, který byl zároveň inspirací k zadání tématu. Jednotlivé kolekce pak byly nafoceny studenty Ateliéru fotografie II.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru designu oděvu a obuvi
Ateliér textilní tvorby

V zimě pracovali studenti Ateliéru textilní tvorby, který vedou Jitka Škopová a Anna Leschingerová s lokálním zdrojem materiálu, orobincem, v létě přešli k vrbě a vytváření produktů a mobiliáře z vrbových proutí, které představili ve venkovní konceptuální interaktivní instalaci Holešovická Stav(r)ba.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru textilní tvorby
Ateliér ilustrace a grafiky

Pro prváky přichystal Ateliér ilustrace a grafiky, který vede Juraj Horváth, návrh a redesign hracích karet od mariášových, žolíkových i po současné jako BANG!. Druháci pak do holešovické tržnice přinesli amazonský prales. Ve spolupráci s katedrou portugalštiny na Karlově univerzitě převyprávěli tradiční amazonské pohádky

Instagram, Facebook, Tumblr a webové stránky Ateliéru ilustrace a grafiky
Ateliér tvorby písma a typografie

Společným tématem studentů Ateliéru tvorby písma a typografie bylo čtení a s ní různě spojená témata a problematiky. Pro návštěvníky si studenti připravili v rámci Artsemestru také pro každý den výstavy různý doprovodný program formou videoprezentací.

Instagram, Facebook, Tumblr a webové stránky Ateliéru tvorby písma a typografie
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace

Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, který na UMPRUM vede Petr Krejzek, pobídli studenty, aby vybrané společnosti pomohli s lepším fungováním v digitálním prostředí. Výstupem pak byly webové aplikace. Součástí klauzurních prací ateliéru pak byl redesign časopisu XB-1.

Instagram, Facebook, YouTube kanál a webové stránky Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace
Ateliér filmové a televizní grafiky

Ateliér filmové a televizní grafiky, krátce Ateliér animace, oslavuje 70 let od svého vzniku připravil celoroční výstup snímků, na kterých spolupracovali studenti Ateliéru animované a interaktivní tvorby plzeňské Sutnarky a Katedry scénáristiky a dramaturgie FAMU.

Instagram, Facebook, videoukázky na Vimeo a webové stránky Ateliéru filmové a televizní grafiky
Ateliér grafický design a nová média

Ateliér grafický design a nová média vedený Petrem Babákem přichystal studentům sérii 18 krátkodobých úkolů konfrontující rutinu s imaginací. Výstupem tak byl například návrh hry v prostředí Wikipedie, památník obětí covidu či návrh ateliérového newsletteru.

Facebook, YouTube kanál, Tumblr, webové stránky, školní web a dohledatelný profil na Rajče.net v rámci Ateliéru grafický design a nová média
Ateliér fotografie II

Druhý Ateliér fotografie, který vedou Václav Jirásek a Štěpánka Stein a který se zaměřuje více na vizuální experimentování a mezioborový přesah, se kromě spolupráce s Ateliérem designu oděvu a obuvi se zaměřovali na dokumentaci proměny nových školních prostor v ulici Mikulandská a proměny vnitřních prostor metropole a jeho brownfieldů. V rámci klauzur pak pokračovala dokumentace, konkrétně současného stavu budov Pragerových kostek před jejich plánovanou rekonstrukcí.

Instagram, Facebook a webové stránky Ateliéru fotografie II
Ateliér hostujícího umělce

V letním semestru hostuje ateliéru slovinská intermediální umělkyně Maja Smerkar s tématem Dialogy a zaměřením na „strategie interakcí na nejrůznějších úrovních a mezi nejrůznějšími druhy ‚účastníků debaty’“.

Webové stránky Ateliéru hostujícího umělce.
Katedra teorie a dějin umění

Studenti teorie umění připravili Projekt P jakožto výstup autorských prací studentů tematizující pojmy, jejichž pojítkem je počáteční písmeno „P“.

Webové stránky Katedry teorie a dějin umění